Ірина Лінькова: ДІТЯМ ПРО ПРАВА

ДІТЯМ ПРО ПРАВА

Давайте менше говорити про обов’язки

дітей, а більше про їхні права.

(Ж.-Ж. Руссо).

Майбутнє кожної людини і людства в цілому потенційно залежить від підростаючого покоління, тому забезпечення прав дітей та їхній правовий захист безумовно є основним завданням сучасності, у вирішенні якого має бути зацікавлене все світове співтовариство. Дитинство – найважливіший період у житті кожної людини. Саме в цей час вона формується фізично, психічно, інтелектуально, набуваючи усіх необхідних знань, умінь і навичок. У більшості випадків якість дитячих років визначає якість усього подальшого життя людини.

Для всебічного і гармонійного розвитку особи діти мають рости в сімейних умовах, в атмосфері щастя, любові і розуміння.

            Частина 1 ст. 52 Конституції України передбачає рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Права, якими наділена дитина  з моменту народження: До особистих немайнових прав належать ті права, які має дитина від народження або за законом. Вони не мають економічного змісту та нерозривно пов'язані із самою дитиною. Так, дитині надається прізвище (по прізвищу батьків), ім'я (за згодою батьків) та по-батькові (за іменем батька). Зміна прізвища, ім'я та по-батькові дитини можлива у випадках та в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до  законодавства України , малолітньою   є особа, яка не досягла 14 років та наділена частковою дієздатністю.

малолітні мають право:

 • самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку  та стосується предмета, який має невисоку вартість;
 • здійснювати особисті немайнові права  на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.

Неповнолітньою є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та наділена неповною дієздатністю.

Неповнолітні особи, крім правочинів, що можуть вчиняти малолітні особи, мають право:

 • самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами;

самостійно розпоряджатися майном, яке вони придбали на свій заробіток, стипендію чи дохід, за винятком нерухомих речей  і транспортних засобів;

 • з 16 років мають право влаштуватись на роботу;
 • самостійно здійснювати права автора творів науки, літератури, мистецтва, права на об’єкти промислової власності чи власності на інші результати своєї творчої діяльності,    що охороняються законом;
 • бути учасниками та засновниками юридичних осіб;
 • за нотаріально посвідченою згодою батьків здійснюють угоди стосовно транспортних засобів або нерухомого майна, яке їм належить;
 • за згодою батьків розпоряджатися коштами, що внесли інші особи на їхнє ім’я  в банківські установи.

Закон України “Про охорону дитинства”, від 26.04.2001 № 2402-ІІІ забезпечує кожній дитині право:

 • на житло – діти-члени сім’ї наймача чи власника житлового приміщення – мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником чи наймачем;
 • на майно – кожна дитина, зокрема і усиновлена, має право на одержання  в установленому законом порядку у спадщину майна і коштів батьків чи одного з них у випадках їхньої смерті або визнання   їх за рішенням суду померлими, незалежно від місця проживання;
 • Батьки або особи, які їх заміняють,   не мають права без дозволу органу опіки і піклування укладати угоди, що зачіпають майнові та житлові права дітей та належать нотаріальному посвідченню чи спеціальній реєстрації.

Окрім вищезгаданих, дитина має й інші, передбачені Сімейним кодексом України, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, Законом України “Про освіту”, права. А саме:

 • бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також з питань сім’ї;
 • власності на майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання (одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання);
 • висловити свою думку щодо способу управління її майном та на відшкодування матеріальних збитків за шкоду, завдану  її майну;
 • з 14 років брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;
 • з 16 років змінити своє прізвище та ім’я  у порядку, встановленому законом;
 • з 14 років вільно самостійно пересуватися територією України і вибирати місце перебування;
 • з 16 років вільно самостійно виїжджати за межі України;
 • з 6 до 18 років об’єднуватись у дитячі громадські організації;
 • з 14 до 35 років об’єднуватись  у молодіжні організації;
 • противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї;
 • звернутися за захистом своїх прав  та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
Читайте также
комментарии
comments powered by Disqus